Ferrolegering

"Laveste ildfastkostnader per tonn produsert tonn metall"

Komplett leverandør til ferrolegeringsmarkedet

Borgestad Fabrikker har vært en komplett leverandør til ferrolegeringsindustrien verden over i flere tiår. Langvarige forbindelser med kunder som Elkem har ført oss i front når det gjelder foringer til ferrolegeringsmarkedet. Takket være vår ekspertise, vårt gode rykte for kvalitet, kostnadseffektive løsninger og “in-time” leveringer, er vi foretrukket som en langsiktig leverandør til smelteverksindustrien.

Borgestad Fabrikker leverer komplette, ildfaste løsninger for ovner og øser. Løsninger med førsteklasses ildfaste materialer bidrar til lavere totalkostnader for deg som kunde.

Vårt løfte til deg er “laveste ildfastkostnader per tonn produsert tonn metall”. Vårt leveringsprogram inkluderer:

  • Chamotte, SiC og høy-alumina stein – inklusive håndformet stein
  • Masser (konvensjonelle og sprøytbare)
  • Sement og mørtel
  • Isolasjonsmateriale
  • Forankringsjern

I tillegg til våre toppkvalitets produkter kan vi tilby alt fra til ovnsdesign til installasjon.

Vi har levert ovnsforinger over hele verden!

Borgestad Fabrikker har lang erfaring i å levere ildfaste løsninger til ferrolegeringsovner. Vi kan prosessene og forstår kundens behov for individuelle løsninger. Vi kan levere alt av ildfaste produkter til ovnsforinger. Stein, masser, sementer, tappedetaljer, forankringer. Våre foringer blir benyttet i ferrolegeringsovner over hele verden!

Enhver ovn er unik, avhengig av råmaterial-mix, elektrodeplassering, effekt, og type legering som skal produseres i ovnen.

Borgestad Fabrikkers anbefalinger baseres på erfaringer fra FeSi- og Si-metall-ovner, manganovner og FeCr-ovner (se “References”).

Borgestad Fabrikkers anbefalinger av materialkvalitet baseres på ønsket varmeledning, isolasjon, og ikke minst kostnader.

I anbefalingene tar vi selvfølgelig også hensyn til ovnskonstruksjon og ønsket manteltemperatur.

Tappeområdet er normalt et “problem-området” på ferrolegeringsovner. Hyppige vedlikeholdsarbeid er ikke uvanlig. Borgestad Fabrikker har sammen med sine kunder utviklet løsninger som har vist seg å holde – år etter år. Det gir stabile driftsforhold, god ovnsdrift og den beste totaløkonomi.

Unike ildfastløsninger for øser

Øseforingen må optimaliseres og tilpasses metallanalyse, slagganalyse, metalltemperatur og metallstrålen.

Steinforing eller støpemasseforing? Eller en kombinasjon av disse? Hva gir den beste foringen? Valget er ditt. Begge har fordeler og ulemper:

Tradisjonelt har det vært steinforing i tappeøsene. Steinforingen er stabil og sikker, i og med at steinen er for-brent under kontrollerte forhold. Dette tillater at du kan varme øsen mye raskere etter installasjonen, og dermed få øsen raskere i drift igjen. Merk at muring av øser skal utføres av opplært personell.

Monolittiske foringer er lettere å installere. De gir en fugefri foring. Men også disse krever nøyaktighet under hele installasjonen. Rett blanding, rent, temperert vann. Kontrollert tørking og oppvarming. For rask oppvarming kan gi dampeksplosjoner.

Valget er med andre ord ditt. Vi har løsningen uansett!