Støperier

En unik pakkeløsning

Borgestad Fabrikker tilbyr støperier en unik pakkeløsning som inkluderer alt nødvendig materiell samt installasjon. Vår lange og brede erfaring gjør oss til Nordens ledende leverandør til støperi-industrien.

Med stadig økende krav om kostnadseffektive ildfaste løsninger, utvikler vi kontinuerlig produkter og konsepter for å oppfylle kundens krav og ønsker:

 • Økt levetid på foringen
 • Reduserte produksjonstap
 • Effektive og økonomiske foringer
 • Reduserte energi kostnader
 • Redusert installasjonstid
 • Forbedrede reparasjonsteknikker

Induksjonsovner (CIF)

Dette er den mest utbredte smelteovnen for støperiindustrien. Ovnen benyttes for å produsere mange ulike legeringer; f eks gråjern, kulegrafittjern, stål-, kobber- og aluminiumlegeringer.

Omrøringseffekten i en CIF-ovn gjør den til en ideell enhet for legeringsframstilling. Atmosfæren kan kontrolleres, dermed kan de metallurgiske tapene minimaliseres. Industrien investerer for tiden i raske mellomfrekvens CIF-ovner.

Borgestad Fabrikker og Sibelco har lang erfaring med ildfaste foringer til CIF ovner. Vi kan tilby en komplett installasjon med monolittisk innforing som omfatter alle varmebestandige material for hele ovnen (smelteforing, prefabrikkerte-blokk, spolecement, lokk, tapperenner, etc.) og for mange ulike tilpasninger og driftsforhold.

I støperiindustrien er våre FinMix; Dry Vibratable Mixes (DVMs), basert på vår unike Finske mikrokrystallinske kvarts, blitt standard for CIF-ovner. Vi kan også tilby nøytrale og basiske DVM-er, tilpasset ulike smelteprosesser.

Borgestad Fabrikker har stort fokus, og oppmerksomhet på, installasjonsprosessen og har utviklet spesielle installasjonsutstyr.

 

Kanalovner

Det finnes flere typer induksjonsoppvarmede kanalovner avhengig av hvilken legering som skal produseres, for eksempel:

 • Varmeholdingsovner
 • Støpeovner
 • Kontinuerlig støping
 • Smelteovner

Hovedtypen av ovner i støperisammenheng er varmeholding- og støperiovner. Kapasiteten hos varmeholdingsovner med tunell kan overstige 150 tonn jern. Ildfast foring kan nå opp i et serviceintervall på 5 år, med utskiftingr av induksjonsforingen med kortere intervaller. Støpeovner, normalt trykksatt med luft eller nitrogen, kan bearbeide enheter med vekt opp til 20 tonn, men 5 til 10 tonn er de mest vanlige. De vanligste tilpasningene er for å smelte seigjern og gråjern.

Tunnelovner kan benyttes til smelting, varmeholdning og støping av kobber.

Induktoren er den kritiske komponenten i en tunnellovn siden den er varmeelementet i hele ovnen. For ovner beregnet på både jern- og kobbersmelting, må induktoren være med enkel eller dobbel loop, eller kjernefri.

Den varierende kjemien i ulike legeringer, og de økende kravene til produksjonsvolumer, har påvirket utviklingen av våre produkter og konsept.

Borgestad Fabrikkers konsept for innforing av kanalovner er basert på kunnskap og referanser fra et langt samarbeid med ledende støperier. Denne kunnskapen baserer seg ikke bare på ildfaste materialer. Vi kan tilby løsninger for alle ovner med et komplett produktområde bestående av sure, nøytrale og basiske produkter fra støpemasser, selvflyt, sprøytemasser, tørrstampemasser og vibrerbare masser. Videre tilbyr vi ekspertise til selve smelteprosessen, og naturligvis på installasjonen og vedlikehold av ovnsforingen. Ildfast material og kunnskap er tilgjengelig for alle typer ovner beregnet på jern- og kobbersmelting.

 

Støpte øser

Støpte øser

Støpeøsen benyttes primært til transport av flytende metall fra ovn til støpeform (seigjern blir ofte behandlet i øsen). Nøyaktighet i utførelse og drift av øsen er viktig uansett om det er en øse kun til transport eller også til behandling av seigjern.

Borgestad Fabrikker kan tilby et komplett sortiment av produkter og løsninger for alle legeringer og tilpasninger. Det er lagt ned et stort arbeid for å minske varmetap og senke energiforbruket. Med fokus på arbeidskostnadenes betydning kan en effektiv og driftssikker øseforing gi store besparelser.

 

Ulike løsninger for ulike behov

Valg av ildfast for øser avhenger av flere parameter; øse størrelse, form, legering, driftstemperaturer og praksis, og selvfølgelig metallurgisk prosess. Borgestad Fabrikker kan derfor levere et vidt spekter av løsninger.

FordelerUtstyr/krav
StøpemasseGod slitasjemotstandGodt egnet mikser, former, vibrator og tørker.

Tid til installasjon og tørking.

PrecastIngen bruk for mixer, former, vibrator og tørker. Rask installasjon, veldig rask installasjon. Veldig god slitasjemotstandIngen spesielle krav.
SelvflytIngen bruk for vibrator

God slitasjemotstand. Raskere installasjon enn med støpemasser

Anvendbar mikser og former, Tid til å tørke.
StampingIngen bruk for mikser og vibrator,

Rask tørking. God motstand mot termisk sjokk

Pneumatisk stampeutstyr og former.

Tid til å installere. Tørker.

 

Murte øser

Øser kan innfores med stein eller masser. I de fleste tilfeller anbefaler vi stein ettersom produktene er ferdigbrent, og gir derfor et mer stabilt sluttresultat. Masser er enklere å installere, men må ha kontrollert tørking og oppvarming.

Vi kan tilby:

 • Chamotte-stein med 40% Al2O3
 • Aluminiumoksid–stein med 70% Al2O3