Ildfaste løsninger

Borgestad Fabrikker tilbyr førsteklasses ildfaste løsninger til aluminium og ferrolegeringsindustrien over hele verden. Borgestad Fabrikker leverer i tillegg en rekke spesialiserte produkter og tjenester til andre næringer som bruker ildfaste materialer – både i Norge og i utlandet.

Selskapet søker å oppnå kostnadseffektive ildfaste løsning med laveste kostnad per tonn ved å tilby innovative produkter. Borgestad Fabrikker tar sikte på å møte kundens behov og løse problemer – selv før kunden spør oss.