Utstyr

Mekanisk utstyr for vedlikehold

Borgestad Fabrikker har et stort utvalg av utstyr som kan lette arbeidsoppgavene for de som skal ha vedlikehold av ildfaste installasjoner:

  • Robotsprøyteutstyr for øser
  • Blandemaskiner i forskjellig størrelser og fra forskjellige leverandører.